Uw kind voor het eerst zien reageren op uw stem is een onvergetelijke en ontroerende gebeurtenis. Helaas maken duizenden gezinnen de emoties van dit moment niet mee, omdat hun kinderen zijn geboren met gehoorverlies. 

Screening van het gehoor bij pasgeborenen

Baby's kunnen al geluiden horen voordat ze geboren worden en na de geboorte blijft hun gehoor zich dag na dag ontwikkelen. Met 3 maanden vertonen de meeste kinderen zichtbare reacties als hun ouders tegen hen praten. Tussen de 6 en 12 maanden beginnen kinderen bepaalde klanken na te doen en hun eerste woordjes uit te spreken. 

Als een pasgeboren baby niet in het ziekenhuis wordt gescreend, moet een gehoortest worden uitgevoerd voordat hij/zij 1 maand oud is. Wanneer een kind niet slaagt voor de gehoorscreening, moet een volledige gehoortest worden gepland voordat het kind 3 maanden oud is. De meest voorkomende screeningstesten bij pasgeborenen zijn:

 • Oto-akoestische emissie-test (OAE): een klein oordopje en een microfoon worden in het oor van het kind geplaatst, waarna er geluiden worden afgespeeld. Bij een normaal gehoor reageren de zenuwen van het kind door een echo terug te sturen naar de gehoorgang. Het ontbreken van deze zenuwreactie wijst op mogelijk gehoorverlies.
 • Testen van het auditief opgewekt potentieel van de hersenstam (ABR-BAEP): In het oor van het kind worden kleine oordopjes geplaatst, waarna er geluiden worden afgespeeld. Er worden drie tot vier elektroden op het hoofd van het kind aangebracht om te zien of de hersenen op de geluiden reageren. Wanneer de hersenen niet op alle geluiden reageren, kan het kind gehoorproblemen hebben.

Hoeveel kinderen worden getroffen door gehoorverlies?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 34 miljoen van de ongeveer 466 miljoen mensen die wereldwijd aan gehoorverlies lijden, kinderen. Ongeveer 25-50% van de gevallen van gehoorverlies bij kinderen treedt op na de vroege kinderjaren en bij bijna 50% van de getroffen kinderen verergert het gehoorverlies tijdens de schoolleeftijd. De prevalentie van gehoorverlies in de pediatrische populatie tussen 6 en 19 jaar is 14,9%.

Gehoorverlies bij kinderen behandelen

Hoortoestellen

Kinderen met blijvend bilateraal gehoorverlies, chronisch gehoorverlies door middenoorontsteking, unilateraal gehoorverlies en auditieve neuropathie zijn mogelijke kandidaten voor hoortoestellen. Voor baby's en jongere kinderen worden over het algemeen achter-het-oor (AHO) hoortoestellen gebruikt, vanwege de zachtere, veiligere materialen van het oorstukje die niet snel breken of barsten. Sommige kinderen kunnen baat hebben bij geavanceerde signaalverwerkingsfuncties, zoals digitale lawaaireductie, richtmicrofoons en frequentiereductiestrategieën.

Cochleaire implantaten

Een cochleair implantaat is een klein geïmplanteerd elektronisch apparaatje. Het bestaat uit een uitwendig deel dat achter het oor van het kind wordt geplaatst en een tweede element dat tijdens een operatie onder de huid wordt ingebracht. Cochleaire implantaten zijn goedgekeurd voor kinderen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies aan beide oren, die aan de volgende criteria voldoen:

 • Leeftijd tussen 12 en 24 maanden: ernstig bilateraal sensorineuraal gehoorverlies met beperkt voordeel van versterking.
 • Leeftijd 2-17 jaar: ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies met beperkt voordeel van versterking en weinig of geen vooruitgang in de ontwikkeling van aan de leeftijd aangepaste auditieve vaardigheden met correct aangepaste en geteste hoortoestellen.

Studies hebben aangetoond dat de gehoor- en taalprestaties van kinderen met cochleaire implantaten worden beïnvloed door de volgende factoren:

 • Leeftijd op het moment van de operatie
 • Duur van de sensorische deprivatie
 • Doeltreffend gebruik van het hoortoestel
 • Oorzaak van gehoorverlies
 • Cognitieve vaardigheden
 • Deelname van de familie aan het therapeutische proces
 • Gebruik van gespecialiseerde logopedie
 • Optimalisering van de programmeringsparameters

Ondersteunende luisterapparatuur

Frequentiemodulatiesystemen (FM) zijn de meest gebruikte luisterhulpmiddelen in klaslokalen om kinderen met gehoorstoornissen te helpen. FM-systemen bestaan uit een kleine radiozender verbonden met een microfoon en een kleine radio-ontvanger. De FM-zender en microfoon worden gedragen door de ouder of leerkracht, terwijl het kind de FM-ontvanger draagt. Dit apparaat maakt het voor jonge kinderen gemakkelijker om te kunnen horen en te verstaan in een lawaaierige omgeving (bijv. in de auto, op de kleuterschool of in het park). 

Operatie aan de stijgbeugel

Otosclerose is een zeldzame en abnormale groei van één van de kleine botjes in het middenoor (de stijgbeugel) die de goede werking van de structuren in dit deel van het oor verhindert. Hoewel deze aandoening vaker voorkomt bij volwassenen, lijkt studie te wijzen op een prevalentie van 0,6% bij kinderen jonger dan 5 jaar en 4% bij pediatrische proefpersonen tussen de 5 en 18 jaar. Behandelingsmogelijkheden voor otosclerose bij kinderen zijn observatie, het gebruik van hoortoestellen (inclusief botverankerde hoortoestellen) of een stapedectomie.. Deze stijgbeugeloperatie is een standaardprocedure bij volwassenen met geleidingsverlies ten gevolge van otosclerose, maar wordt minder vaak toegepast bij kinderen vanwege het risico op postoperatief sensorineuraal gehoorverlies.

 • Een recente studie heeft uitgewezen dat stapedectomie voor juveniele otosclerose veilig en doeltreffend is. Bij kinderen die met deze aandoening zijn geboren zijn slechtere resultaten en een hoger risico op sensorineuraal gehoorverlies waargenomen. De beslissing om een operatie uit te voeren moet worden gebaseerd op de symptomen en de leeftijd van het kind, de mate van gehoorverlies, de betrokkenheid van het binnenoor, de functie van de buis van Eustachius, de sociale en academische vaardigheden en het niveau van de taalontwikkeling. Als er maar één oor is aangetast, raden deskundigen aan om de operatie uit te stellen tot de volwassenheid.

Hersenstamimplantaat

Een hersenstamimplantaat (ABI) is een nieuwe techniek om het gehoor te herstellen bij kinderen met ernstig of zeer ernstig gehoorverlies die geen baat hebben bij een cochleair implantaat. Kinderen met vervorming van het binnenoor of het ontbreken van gehoorzenuwen kunnen niet de gewenste resultaten behalen met cochleaire implantaten. Tijdens deze procedure wordt een elektrodesysteem rechtstreeks in de cochleaire kern van de hersenstam ingebracht, waarbij het binnenoor en de gehoorzenuwen van het kind worden omzeild.

 • Een recente studie vergeleek de ontwikkeling van gesproken woordenschat bij jonge kinderen met een ABI en bij kinderen met cochleaire implantaten en kinderen met een normaal gehoor. De resultaten toonden aan dat het woordgebruik gestaag toenam naarmate het ABI-gebruik voortduurde. Hoewel kinderen van dezelfde leeftijd met een normaal gehoor en kinderen met cochleaire implantaten beter presteerden, concludeerden de onderzoekers dat ABI's veelbelovende hulpmiddelen zijn om kinderen met gehoorverlies te helpen bij het ontwikkelen van de gesproken taal.

Als u zich zorgen maakt over het gehoor van uw kind of kleinkind, neem dan zo snel mogelijk contact op met een audicien. In de Verenigde Staten zijn alleen audiciens bevoegd om gehoorverlies bij kinderen te beoordelen en te behandelen. Kinderen van alle leeftijden, ook zuigelingen, kunnen getest en behandeld worden op gehoorverlies. Een vroegtijdige diagnose en een passende interventie kunnen ervoor zorgen dat uw kind de steun krijgt die het nodig heeft om zich in de kindertijd en daarna goed te ontwikkelen.

Kinderen kunnen profiteren van geavanceerde signaalverwerkingsfuncties, waaronder digitale ruisonderdrukking.

Veel gestelde vragen over gehoorverlies bij kinderen

Welke soorten gehoorverlies kunnen kinderen hebben?

Gehoorverlies bij kinderen kan perceptief, sensorineuraal, geleidingsverlies, aangeboren, verworven (na de geboorte), fluctuerend of permanent zijn en kan worden veroorzaakt door genetische of omgevingsfactoren.

Sensorineuraal gehoorverlies

Sensorineuraal gehoorverlies (SNHL) is verreweg de meest voorkomende vorm van gehoorverlies die bij de geboorte (aangeboren) wordt vastgesteld. Het kan ontstaan door beschadiging of het niet ontwikkelen van de gehoorzenuw of de tere haarcellen in het binnenoor (slakkenhuis). Ongeveer 25% van de aangeboren SNHL-gevallen wordt veroorzaakt door verworven risicofactoren. Hoewel sensorineuraal gehoorverlies over het algemeen onomkeerbaar is, is een evaluatie belangrijk om:

het verloop van het gehoorverlies in het aangetaste en niet-aangetaste oor te traceren in het geval van eenzijdig gehoorverlies

 • bijbehorende lichamelijke aandoeningen te diagnosticeren
 • andere familieleden die risico lopen te identificeren
 • de juiste behandeling en therapie te krijgen
 • advies te geven aan ouders en kinderen (wanneer zij oud genoeg zijn)

Geleidingsverlies

Geleidingsverlies wordt veroorzaakt door obstructies of beschadiging van het buitenoor, de gehoorgang of het middenoor, waardoor het geluid moeilijk van het buitenoor naar het middenoor kan overgaan. Bij zuigelingen maakt vocht in de ruimte van het middenoor het moeilijk voor geluiden om naar het binnenoor te gaan. Bij zuigelingen en oudere kinderen is vocht in het middenoor meestal te wijten aan een oorinfectie. Ook een opeenhoping van oorsmeer of een vreemd voorwerp kan de gehoorgang van een kind volledig blokkeren. Zodra het probleem met het vocht, het oorsmeer of het vreemde voorwerp is opgelost, keert het gehoor van het kind meestal weer terug naar normaal.

Een klein aantal kinderen wordt geboren met afwijkingen aan de gehoorbeentjes van het middenoor, die daardoor niet normaal trillen als reactie op geluid. Andere kinderen worden geboren met een aandoening die gehoorgangatresie wordt genoemd, waarbij de gehoorgang, het trommelvlies en de gehoorbeentjes in één of beide oren slechts gedeeltelijk zijn ontwikkeld. Deze aandoeningen kunnen meestal operatief worden verholpen.

Aangeboren gehoorverlies

Hoewel vroeggeboorte en een laag geboortegewicht in verband worden gebracht met aangeboren gehoorverlies, is het precieze mechanisme nog onduidelijk. Ongeveer 30% van de gevallen van aangeboren gehoorverlies zijn syndromaal, d.w.z. gekoppeld aan een bestaand syndroom, terwijl 70% niet-syndromaal is (gehoorverlies is de enige vorm van beperking).

Wat zijn de oorzaken van gehoorverlies bij kinderen?

Ondanks uitgebreide evaluaties is de oorzaak in naar schatting 25-45% van de gevallen van sensorineuraal gehoorverlies onbekend. Genetische of omgevingsoorzaken (verworven) zijn verantwoordelijk voor alle andere gevallen. Risicofactoren voor gehoorverlies worden vaak ingedeeld volgens de ontwikkelingsperioden van het kind.

Voor de geboorte (tijdens de zwangerschap)

 • Syndromen geassocieerd met gehoorverlies
 • Anamnese van blijvend sensorineuraal gehoorverlies bij kinderen
 • Craniofaciale afwijkingen
 • Toxoplasmose, andere ziekteverwekkers, rodehond, cytomegalovirus en herpes simplex (gezamenlijk aangeduid als TORCH-infecties)

Perinataal (één tot vier weken na de geboorte)

 • Verblijf op de neonatale intensive care gedurende meer dan 48 uur
 • Geelzucht
 • Ototoxische geneesmiddelen (die gehoorbeschadiging veroorzaken)
 • Meningitis

Vroege kinderjaren

 • Aanhoudende pulmonale hypertensie die beademing vereist
 • Aandoeningen waarvoor ECMO (extracorporale membraanoxygenatie, een vorm van langdurige ondersteuning van hart en ademhaling) nodig is
 • Syndromen geassocieerd met progressief gehoorverlies
 • Pediatrische neurodegeneratieve aandoeningen
 • Hoofdletsel
 • Terugkerende/blijvende middenoorontsteking gedurende meer dan drie maanden

Jeugd en adolescentie

 • Blootstelling aan geluid
 • Blootstelling aan geneesmiddelen en chemicaliën
 • Hoofdletsel
 • Otosclerose

Een groot aantal gevallen van laat optredend sensorineuraal gehoorverlies is te wijten aan aangeboren cytomegalovirusinfectie, die niet wordt gevonden tijdens de neonatale screening. Uit studie blijkt dat ongeveer 30-60% van de kinderen met een sensorineuraal gehoorverlies tegelijkertijd ook visuele beperkingen of cognitieve, motorische, emotionele, gedrags- of andere problemen hebben. Ongeveer 40-60% van de kinderen met gehoorverlies heeft ook een visuele handicap.

Wat is cytomegalovirus?

Cytomegalovirus (CMV) is een veelvoorkomend virus, dat tot dezelfde familie behoort als herpesvirussen. Het veroorzaakt over het algemeen geen symptomen bij mensen met een gezond immuunsysteem. Congenitale CMV-infectie is de meest voorkomende infectie bij ongeboren kinderen. Hoewel deze ziekte vaker voorkomt in landen met lage en middeninkomens, treft deze ziekte mensen uit alle sociale milieus en geografische gebieden. In de Verenigde Staten is CMV aanwezig in het lichaam van meer dan 50% van de volwassenen onder de 40 jaar. Tijdens de zwangerschap kan de baby worden besmet nadat de moeder een primaire infectie, een recidief van een bestaande infectie of een nieuwe infectie heeft opgelopen. Ongeveer 0,5-1,0% van de pasgeborenen in de Verenigde Staten wordt geboren met een CMV-infectie.

CMV is de belangrijkste oorzaak van aangeboren niet-genetisch sensorineuraal gehoorverlies bij kinderen. Deskundigen weten niet waarom het virus bij sommige kinderen een gehoorprobleem veroorzaakt en bij andere niet. De symptomen variëren van mild tot ernstig; het gehoorverlies begint vaak laat en vertoont een progressief verloop. Minder dan 50% van de kinderen die worden geboren met aangeboren CMV vertonen symptomen bij de geboorte, wat de diagnose van gehoorverlies bemoeilijkt. Bij kinderen met symptomatisch aangeboren CMV wordt gehoorverlies gemeld in tot wel 75% van de gevallen. Kinderen met asymptomatische CMV hebben een kans van 10-15% op het ontwikkelen van gehoorverlies. Andere symptomen op lange termijn zijn mentale en ontwikkelingsstoornissen en visuele handicaps.

De standaardtherapie voor zuigelingen bij wie symptomatische aangeboren CMV is vastgesteld, is oraal toegediende valganciclovir (een antiviraal geneesmiddel) gedurende zes maanden. Studies tonen aan dat deze therapie zorgt voor het behoud van het gehoor of het voorkomen van progressie van gehoorverlies bij zuigelingen, en deze therapie leidt ook tot betere resultaten op lange termijn voor de neurologische ontwikkeling.

Hoe leidt chronische middenoorontsteking tot gehoorverlies?

Otitis media, ofwel middenoorontsteking, komt bij 75% van de kinderen ten minste één keer voor in de eerste drie levensjaren. Het komt vaker voor bij kinderen, omdat de buis van Eustachius kleiner en horizontaler is, waardoor deze vatbaarder is voor vochtophoping. De buis van Eustachius verbindt de achterkant van de neus met het middenoor. Gehoorverlies door middenoorontsteking is meestal geleidend en tijdelijk van aard. Drie kleine botjes in het middenoor transporteren geluidstrillingen van het trommelvlies naar het binnenoor. Wanneer zich vocht ophoopt, worden de trillingen niet efficiënt overgebracht en wordt het geluid gedempt of onhoorbaar. Terugkerende infecties kunnen het trommelvlies, de gehoorbeentjes of de gehoorzenuw van het kind beschadigen, waardoor permanent sensorineuraal gehoorverlies optreedt.

Genetische oorzaken

De genen zijn verantwoordelijk voor 50-60% van de gevallen van aangeboren gehoorverlies, maar ongeveer 90% van de baby's met een erfelijke vorm van gehoorverlies wordt geboren uit normaalhorende ouders. Deskundigen hebben meer dan 120 onafhankelijke genen voor doofheid geïdentificeerd en er zijn ten minste 400 genetische syndromen bekend die gehoorverlies als symptoom hebben. Mutaties in één enkel gen, GJB2 genaamd, dat verband houdt met cellen in het binnenoor, zouden verantwoordelijk zijn voor bijna 50% van de erfelijke gevallen van niet-syndromaal sensorineuraal gehoorverlies in de Verenigde Staten.

Specifieke syndromen die verband houden met genetisch gehoorverlies

 • Syndroom van Alport
 • Branchio-oto-renaal syndroom (BOR)
 • Syndroom van Jervell en Lange-Nielsen
 • Syndroom van Mohr-Tranebjaerg (MTS)
 • Neurofibromatose type 2
 • Syndroom van Pendred
 • Ziekte van Refsum
 • Syndroom van Stickler
 • Syndroom van Usher (alle drie de soorten)
 • Syndroom van Waardenburg

Wat doet gehoorverlies met kinderen?

Horen is een essentieel onderdeel van de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind. Zelfs een gering gehoorverlies kan van invloed zijn op de ontwikkeling van adequate sociale vaardigheden en op het vermogen om taal te produceren en te begrijpen tijdens de kindertijd. Men gaat ervan uit dat de eerste levensjaren van een mens, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 3 jaar, een grote invloed hebben op de gezondheid voor de rest van zijn/haar leven, en dit geldt ook voor het gehoor. Studies hebben aangetoond dat kinderen met ernstige doofheid een taal- en academisch niveau hebben dat gelijkwaardig is aan dat van normaalhorende leerlingen van groep 6 wanneer zij de middelbare school afmaken.

 • Uit vele studies over de kindertijd is gebleken dat een betere woordenschat en andere taalvaardigheden samenhangen met het ontbreken van andere handicaps, een mindere mate van gehoorverlies, de aanwezigheid van een dove of hardhorende ouder en een hoger opleidingsniveau van de moeder. Zelfs als een gehoorprobleem vroeg wordt gediagnosticeerd, is het voor deze kinderen moeilijk om na 18 maanden hun leeftijdsgenootjes bij te houden.

Wat zijn de tekenen van gehoorverlies bij kinderen?

Kennis van de belangrijkste stadia van spraak en gehoor kan u helpen om te bepalen of uw kind een mogelijk gehoorprobleem heeft. Gehoormijlpalen bij baby's en kinderen zijn onder andere:

 • Huiveren of schrikken bij plotselinge harde geluiden (zuigelingen)
 • Herkennen van de stem (3 maanden)
 • Het draaien van de ogen of het hoofd in de richting van een geluid (6 maanden)
 • Enkele geluiden imiteren en enkele woorden zeggen (6 tot 12 maanden)

Tekenen van gehoorverlies in de vroege kinderjaren

 • Beperkte, slechte of geen taalproductie
 • Frequent gebrek aan aandacht
 • Leerproblemen
 • Het volume van de televisie moet hoger worden gezet
 • Mengt zich niet in een gesprek
 • Taalkundig onjuiste antwoorden
 • Reageert niet op eigen naam
 • Gevoel van frustratie bij aanwezigheid van veel achtergrondlawaai

De American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) specificeert meer gedetailleerde tussenstadia, ingedeeld naar leeftijd.

Hoe wordt gehoorverlies bij kinderen behandeld?

Kinderen met blijvend gehoorverlies moeten zo snel mogelijk na de diagnose met de behandeling beginnen. Gehoorbehandeling of -revalidatie omvat de selectie, aanpassing en evaluatie van de beschikbare technologieën, samen met een vroegtijdig, interdisciplinair en alomvattend, op het gezin gericht interventieprogramma. Bij de keuze van een therapeutische benadering is het belangrijk rekening te houden met de doelstellingen, voorkeuren, waarden, overtuigingen, cultuur en taal van herkomst van het gezin.

 • De ASHA beveelt aan dat het kind tijdens de eerste twee jaar van het gebruik van de versterking om de drie maanden wordt gecontroleerd en daarna om de vier tot zes maanden, met frequentere bezoeken in geval van problemen.

Het belang van een vroege diagnose

Een vroege diagnose en behandeling van gehoorverlies is van essentieel belang om uw kind een solide basis te geven waarop het kan bouwen. Gehoorscreeningsprogramma's voor alle pasgeborenen moeten ervoor zorgen dat kinderen met aangeboren en beginnend gehoorverlies in de eerste levensmaanden vroegtijdig worden gediagnosticeerd en ondersteund, zodat de taalvaardigheden verder kunnen worden ontwikkeld. Kinderen die risico lopen op gehoorverlies met late aanvang moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden, zelfs na de screening. Hierdoor worden problemen in een vroeg stadium opgespoord en worden vertragingen in de behandeling en onnodige kosten voorkomen, waardoor extra stress voor de ouders wordt vermeden.

De volgende stap

In de richtlijnen voor vroegtijdige opsporing en vroegtijdige interventie in verband met gehoor wordt aanbevolen binnen de eerste levensmaand een gehoorscreening uit te voeren, binnen 3 maanden de diagnose van gehoorverlies te stellen en binnen 6 maanden met de behandeling te beginnen. Na een grondig onderzoek met pijnloze en niet-invasieve tests, bespreekt de audicien het gehoorprobleem van het kind en de geschikte behandelingsplannen of medische ingrepen.

Meer informatie over gehoorverlies

Samen met u op weg naar een beter gehoor.

Het is tijd om eindelijk uw gehoorverlies te behandelen. Meld u vandaag nog aan voor een gratis afspraak met een StAr geregistreerde audicien om te bepalen of u gehoorverlies heeft. Het is het begin van uw reis naar een beter gehoor.

Voordelen van EarPros:

 • het is 100% risicovrij.
 • beste partner met meer dan 200 winkels

Gebruik een geldige Nederlandse postcode.

Gebruik een geldige postcode.

Bedankt voor het indienen van uw aanvraag

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Maak een gratis afspraak voor meer informatie over hoortoestellen